طراحی داخلی، سه بعدی‌سازی و اجرای بوتیک ورزشی

سال طراحی و اجرا: 1397

فضاهای پروژه

  • طراحی داخلی بوتیک
  • طراحی نما ورودی بوتیک

     

طراحی واحد تجاری- بوتیک ورزشی
شهر قزوین- خیابان بلوار شمالی