طراحی داخلی، سه بعدی‌سازی و اجرای واحد مسکونی

سال طراحی و اجرا: 1397

فضاهای واحد مسکونی

  • طراحی داخلی اتاق نشیمن
  • طراحی داخلی آشپزخانه
  • طراحی داخلی اتاق پیانو
  • طراحی اتاق خواب

 

طراحی داخلی واحد مسکونی
شهر قزوین- خیابان بلوار مدرس