طراحی داخلی، سه بعدی‌سازی و اجرای مشاوره املاک ما

سال طراحی و اجرا : 1397

فضاهای مجموعه

  • فضای پذیرش
  • اتاق مدیریت
  • اتاق پرسنل
  • نمای ورودی
  • محوطه‌سازی شهری خیابان مشاور املاک

طراحی واحد تجاری- مشاور املاک
شهر قزوین- خیابان بلوار شمالی