_طراحی داخلی و سه بعدی سازی واحد مسکونی

سال طراحی: 1400

فضاهای پروژه

  • طراحی داخلی نشیمن
  • طراحی آشپزخانه
  • طراحی داخلی اتاق خواب

 

 

طراحی داخلی واحد مسکونی
سه بعدی‌سازی و رندرینگ
خاطره علیجانی