طراحی نما و محوطه‌سازی ، سه بعدی‌سازی و اجرا ویلا

سال طراحی: 1399-1400

فضاها پروژه

  • طراحی نما ویلا
  • طراحی محوطه ویلا

 

طراحی، سه بعدی‌سازی پروژه ویلایی
گیلان-لیلاکوه

طراحان
خاطره علیجانی
امیدوثوقیان

سه بعدی‌سازی و رندرینگ
خاطره علیجانی

اجرا
امید وثوقیان